หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
     
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เดิมเป็นสภาตำบล ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตาม