ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256316,71218,41325,8441,713--------62,682
2562--8791,4751,04223,28114,6087,5177,58112,35916,02212,21396,977
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 มิ.ย. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   159,659
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี